Manifestomuz

Dijital Perspektif;  iş süreçlerini etkin biçimde dijitalleştirerek bunu iş sonuçlarına rekabet, inovasyon ve verimlilik olarak yansıtmayı hedefleyen şirketlere dönüşüm desteği sağlamak amacıyla kurulan ve Dijital Dönüşüm Derneği tarafından desteklenen bir oluşumdur.

Dijital Perspektif;

  •  Dijitalleşmeyi bir sonuç değil bir süreç olarak ele alır.
  •  Dijitali ortam değil araç olarak kullanır.
  •  Müşteri ve kullanıcı deneyimini; en önemli kriter olarak değerlendirir.
  •  Kurumların fiziksel iş süreçlerini rekabet ve verimlilik esaslarına göre dijitalleştirerek yeniden dizayn eder.
  •  Yeni iş modellerini dijital bir süzgeçten geçirerek geliştirir.
  •  Kurumların dijital pazarlamadan önce, dijital vizyonunu ve kültürünü oluşturur.
  •  Şirketlerin tüm paydaşlarını dijitalleşme sürecinde ortak bir akıl altında toparlar.
  •  Dijital dönüşüme bir yönetişim meselesi olarak bakar.
  •  Dijital dönüşümü sürdürülebilir kılmanın, başlatmaktan çok daha zor olduğu ilkesiyle hareket eder.
  •  Dijital bir meydan okumanın gerçekleşmeden, dijital dönüşümün gerçekleşemeyeceğinin bilinciyle harekete geçer.